Susquehanna Fishing Tackle

Yo-Zuri


Yo-Zuri Rattl'n Vibe Lipless Crankbait
Yo-Zuri Rattl'n Vibe Lipless Crankbait
$7.99
Yo-Zuri Sashimi Minnow 130
Yo-Zuri Sashimi Minnow 130
$24.99
Yo-Zuri Sashimi Rattlin' Vibe
Yo-Zuri Sashimi Rattlin' Vibe
$14.99